> รับแปลภาษากัมพูชา/เขมร แปลกัมพูชา/เขมร ล่ามเขมร/กัมพูชา
bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

รับแปลกัมพูชาศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งลูกค้าโดยตรง รวมถึงเอเยนซี่จากต่างประเทศทั้งในภาคพื้นยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ให้เป็นผู้ดำเนินการแปลภาษาเขมรหรือภาษากัมพูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยทางเราเปิดให้บริการแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) ในคู่ภาษาดังต่อไปนี้

  • แปลภาษากัมพูชาเป็นภาษาไทย (Cambodian/Khmer into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา(Thai into Cambodian/Khmer translation)
  • แปลภาษากัมพูชาเป็นภาษาอังกฤษ (Cambodian/Khmer into English translation)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษากัมพูชา (English into Cambodian/Khmer  translation)


ทางเรา
มีทีมงานนักแปลภาษากัมพูชาที่มาจากกรุงพนมเปญ ผู้ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศกัมพูชาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางกฎหมาย การตลาด บัญชีและการเงิน ไอทีและคอมพิวเตอร์ เป็นนักแปลประจำที่ร่วมงานกับทางเราอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแปลได้ทั้งจากภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขมรได้อย่างถูกต้องและเป็นทางการ ส่วนงานแปลจากภาษากัมพูชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาเขมรหรือกัมพูชานั้น เรามีนักแปลชาวไทยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานแปลและล่ามในระดับประเทศ อาทิ เคยทำงานให้กับกระทรวงยุติธรรม เคยทำงานสอนภาษากัมพูชาให้กับสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ปฏิบัติงานล่ามให้กับหน่วยงานราชการสำคัญๆ ของไทยต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการแปลเอกสารให้กับทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ดังนั้นด้วยความรู้และประสบการณ์ในการแปลงานนับสิบปีที่ผ่านมาของทีมงานเรานั้นทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพงานแปลภาษากัมพูชาของทางเราได้อย่างแน่นอนว่าถูกต้องตรงตามความหมาย ถูกหลักไวยากรณ์ รวมถึงมีการเลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสมในงานแปลทุกชิ้นที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ 02-730-9933-4 ,092-595-9933


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลภาษากัมพูชา (เพียงบางส่วน)
AIS (Advance Info Service) ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ AIS ใช้บริการแปลโบรชัวร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขมรและภาษาพม่า
APCD (ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ แห่งเอเชียและแปซิฟิก) ใช้บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษากัมพุชา (สไลด์นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบุคคลออทิสติก)
บจก.ซิลเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล แปลเอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลประเทศกัมพูชาจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ใช้บริการแปลโบรชัวร์ Toshiba Notebook จากภาษาอังกฤษเป็นภาษากัมพูชา
ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ใช้บริการแปลโบรชัวร์เครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานคาลเท็กซ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษากัมพูชา
ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ใช้บริการแปลเอกสารสำหรับผู้อพยพชาวกัมพูชาในประเทสออสเตรเลีย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษากัมพูชา
ลูกค้าจากประเทศเกาหลี ใช้บริการแปลเอกสารคำฟ้องคดีแพ่ง จากภาษาอังกฤษเป็นภาษากัมพูชา
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลเอกสารจดหมายราชการของกัมพูชา จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลวุฒิบัตรจบการศึกษาจากภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลฉลากเครื่องสำอางค์จากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลบัตรประจำตัวประชาชนจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย


สถานฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2957-5851, 0-2957-5852ตัวอย่างแป้นพิมพ์ภาษาเขมร / กัมพูชาข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ภาษาราชการ : ภาษากัมพูชา/เขมร (Cambodian หรือ Khmer)
สถานที่ตั้ง : ทวีปเอเชีย
เมืองหลวง : พนมเปญ
เมืองสำคัญ : บันเตียเมียนเจย พระตะบอง กำปงจาม กัมปงธม เกาะกง พนมเปญ สีหนุวิลล์ ไพลิน พระวิหาร เสียมเรียบ
สกุลเงินที่ใช : เรียล (กัมพูชา) หรือ Cambodian Riel (KHR) แต่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก็นิยมใช้กันทั่วไป
จำนวนประชากร : 14 ล้านคนโดยประมาณ
ศาสนา : ศาสนาพุทธ
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร


ที่มาบางส่วนจาก: http://th.wikipedia.org

TAG

 

 

แปลภาษากัมพูชา
แปลภาษาเขมร
รับแปลภาษากัมพูชา
รับแปลภาษาเขมร
แปลกัมพูชา
แปลเขมร
แปลกัมพูชาเป็นไทย
แปลเขมรเป็นไทย
แปลไทยเป็นกัมพูชา
แปลไทยเป็นเขมร
แปลกัมพูชาเป็นอังกฤษ

 

ล่ามกัมพูชา
ล่ามกัมพูชา-ไทย
ล่ามกัมพูชา-อังกฤษ
ล่ามเขมร
ล่ามเขมร-ไทย
ล่ามเขมร-อังกฤษ
พากย์เสียงกัมพูชา
อัดเสียงกัมพูชา
บันทีกเสียงกัมพูชา
พากย์เสียงเขมร
อัดเสียงเขมร

แปลบัตรประชาชนเขมร
แปลสูติบัตรเขมร
แปลทะเบียนบ้านเขมร
แปลเขมรเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นกัมพูชา
แปลอังกฤษเป็นเขมร
บันทีกเสียงเขมร
สิ่งพิมพ์ภาษากัมพูชา
สิ่งพิมพ์ภาษาเขมร
ทำกราฟฟิคภาษาเขมร
ทำกราฟฟิกภาษากัมพูชา